Eposta
   
Şifre
 
Şifremi Unuttum ?

Etkinlik&Duyuru

ADSYB İle Aydın Veteriner Hekimleri Odası Arasında Yapılan PROTOKOL ve TAAHÜTNAME

Tarihi : 07.02.2011 23:45:40

 PROTOKOL

        AYDIN VETERİNER HEKİMLERİ ODASIYLA AYDIN DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ ARASINDA SIĞIRLARA YAPILACAK SUNİ TOHUMLAMA UYGULAMASINA İLİŞKİN PROTOKOL
 
 
AVHO ile ADSYB Aydın ilinde yapılacak suni tohumlama uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki şartlarda protokolü imza altına almışlardır.
 
1-    Protokol Aydın ili genelinde uygulanacak olup veteriner hekimler soy kütüğü ve ön soy kütüğüne kayıtlı yetiştiricilere suni tohumlama hizmeti vereceklerdir.
2-     Serbest veteriner hekim suni tohumlama hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla suni tohumlama için gerekli araç, ekipman ve malzemeleri kendisi temin edecektir. Malzemeler teknik ve hijyen kurallarına uymak zorundadır.
3-    Suni tohumlama yapan veteriner hekim tohumlamaya ait belge ve icmalleri her ayın 10’una kadar birliğe ulaştırmak zorundadır. Birlik kendisine imza karşılığı verilen icmal ve suni tohumlama bilgilerini soykütüğü sistemine girilmesinden sorumludur.
4-    Veteriner hekimlerin ADSYB soykütüğü işletmelerinde suni tohumlamada kullanılacak tüm spermaları ADSYB tarafından temin edilecektir. Önsoykütüğünde isteğe bağlı sperma kullanılabilir. ADSYB spermaları önsoykütüğünde de kullanılabilir.
5-    Suni tohumlama ücreti, AVHO asgari ücret tarifesi ve ADSYB sperma fiyatı göz önünde bulundurularak belirlenir.
6-    Veteriner hekimlere suni tohumlama ücreti ile ilgili ödeme birlik tarafından yapılacaktır. Bu ödeme devlet tarafından yetiştiricilere verilen anaç sığır destekleme ödemelerinin birlik hesabına geçmesinden sonra 10 gün içerisinde yapılır.
7-    Bu protokol yapılmış olmakla oda üyesi tüm veteriner hekimleri bağladığı gibi veteriner hekimin herhangi bir kooperatife, şirkete, derneğe, vb. dahil olması durumunda kendisiyle beraber bu birimleri de bağlayacaktır.
8-    Birlik bu protokol hükümlerine aykırı davranışları tespit ettiği takdirde olayın niteliğine göre odaya bilgi verir gerekli önlemlerin alınmasını ister. Gerekli önlemlerin alınmasında ve uygulamasında AVHO sorumludur.
9-    Serbest veteriner hekim hizmet ayıpları ve 3. kişilere verdiği zarardan kendisi sorumludur. Veteriner hekimin yapacağı işlem ve eylemlerinden dolayı yetiştiricilerin işletmelerinde ve hayvanlarında meydana gelecek zararlardan AVHO ve ADSYB sorumlu değildir.
10-    AVHO, bu protokol çerçevesinde suni tohumlama yapacak  Veteriner
            Hekimlerin isimlerini,.iletişim bilgilerini ve suni tohumlama sorumluluk    bölgelerini ADSYB’ye yazılı olarak bildirecektir. Yeni bir Veteriner Hekimin bu       protokole dahil ölması durumunda da bu bilgiler en fazla bir (1) hafta içinde          ADSYB ye bildirilir. 
 11-     AVHO ve ADSYB temsilcileri  bu protokolun uygulanması ile ilgili olarak          kararlaştırdıkları tarihlerde bir araya gelerek gelişmeleri gözden geçirir ve      gereken kararları alırlar, ihtiyaç duyulduğunda ilave şartlar koyabilirler.
 12-      İş bu protokol süresiz olup, taraflardan herhangi biri yazılı gerekçelerini            belirterek 3 (üç) ay öncesinden tek taraflı olarak feshedebilir
 13-     Bu protokol hükümleri 13 (onüç) maddeden ibaret olup …/…./….. tarihinde       imza altına alınmıştır.
 
   
            
 
      AYDIN VETERİNER                                                       AYDIN İLİ DAMIZLIK
      HEKİMLERİ ODASI                                               SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

     

 

TAAHHÜTNAME

                           TAAHHÜTNAME

      1-Bu taahhütnameyi imzalayan Serbest Veteriner Hekim ; Aydın Veteriner Hekimler Odası (AVHO)ile Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği(ADSYB) arasında yapılacak Suni Tohumlama protokol unun bütün şartlarını kabul etmiş olur.
 
    a)Aydın ilinde suni tohumlama iznim olan bölgelerde soy kütüğü ve ön soykütüğüne kayıtlı yetiştiricilere suni tohumlama hizmeti vereceğim.
 
    b)Suni tohumlama hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla suni tohumlama için gerekli araç, ekipman ve malzemeleri kendim temin edeceğim. Malzemelerin teknik ve hijyen kurallarına uymasını sağlayacağım.
  
   c)Yaptığım suni tohumlamaya ait belge ve icmalleri her ayın 10’una kadar ADSYB 'ne ulaştıracağım.
 
   d)ADSYB soy kütüğü işletmelerinde eşleştirme programı uygulanmış işletmelerdeki suni tohumlamada kullanılacak tüm spermaların ADSYB tarafından tespit ve temin edilmesini kabul ediyorum.ADSYB'ne bağlı diğer soy kütüğü işletmelerinde ADSYB tarafından temin edilecek spermlerden seçerek kullanmayı kabul ve taahhüt ediyorum. (Önsoy kütüğünde isteğe bağlı sperma kullanılabilir. ADSYB spermaları ön soykütüğünde de kullanılabilir.)
 
   e)Suni tohumlama ücretini AVHO asgari ücret tarifesi üzerinden asgari düzeyde alacağım.(Yol ve uygulama şartlarının oluşturduğu farklar üretici ile Veteriner Hekim arasında pazarlığa tabidir.)Spermanın fiyatını ADSYB'nin belirlediği şekilde uygulayacağım.
 
    f)ADSYB ile yapılan protokol çerçevesinde yaptığım suni tohumlama ücretlerini A.D.S.Y.B tarafından bana verilen belgeyi işletme sahibine imzalatarak tahsil etmediğimi belgelendirdiklerimi ; Devlet tarafından yetiştiricilere verilen destekleme ödemelerinin ADSYB hesabına geçmesinden sonra 10 gün içerisinde ADSYB'nin ;T.C Ziraat Bankası ................. Şb. ......................... nolu hesabıma parasını işletme sahibinden peşin tahsil ederek ADSYB'ne borçlandığım sperm bedelleri mahsup edildikten sonra ödeme yapması ile almayı kabul ediyorum.( Bu ödeme yılda bir kez yapılmaktadır kesin bir tarihi yoktur.)
 
   g)Bu hizmeti sağlarken yapacağım hizmet ayıpları ve 3. kişilere verdiğim zarardan dolayı sorumluluğu kabul ediyorum. Yapacağım işlem ve eylemlerinden dolayı yetiştiricilerin işletmelerinde ve hayvanlarında meydana gelecek zararlardan AVHO sorumlu değildir.
 
   2-Ek olarak vereceğim bir belge ile bu protokol dahilinde uyguladığım suni tohumlama   hizmetinden ADSYB vasıtasıyla alacağım her bir tohumlama bedelinden T.C Ziraat Bankası vasıtasıyla 1 TL (Bir TL) kesilerek AVHO T.C Ziraat Bankası hesabına bağış olarak aktarılmasını kabul ve taahhüt ederim.
 
 3 - Aşağıdaki bölgelerde(İlçe bazında ve ayrıca yazılan İlçelerde Tarım İl Müdürlüğünden suni tohumlama izni alınmış olmalıdır.) suni tohumlama hizmetini yukarıdaki şartlara uygun olarak yapmayı kabul ediyorum.
  
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
   4-AVHO ile ADSYB arasındaki protokolle uygulayacağım suni tohumlama hizmetinden dolayı ; her türlü anlaşma,protokol ,anlaşmazlık ve şikayetlerde, şahsım adına Aydın Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kuruluna tam yetki veriyorum.
 5- Bu protokolu imzalayan Veteriner Hekim olarak; herhangi bir kooperatife, şirkete, derneğe, vb. dahil olmam durumumda bu protokol hükümlerinin geçerli ve amir olduğunu kabul ve taahhüt ederim.
   6-Bu taahhütnameye uymadığım taktirde AVHO'nun şahsımı ADSYB ile yapılan protokolden çıkarmasını kabul ediyorum.
     
     Bu taahhütname ile yukarıdaki şartların hepsini kabul ve taahhüt ederim.
                                                                                   
                                                                                      Veteriner Hekim
 
                                          ONAY                                            
             AYDIN VETERİNER HEKİMLERİ ODASI                   
 
 

     
Web Tasarım - Venüs Ajans