Eposta
   
Şifre
 
Şifremi Unuttum ?

Mevzuat Detay

3285

ARI HASTALIKLARINDAN VARROA İLE BALIK HASTALIKLARINDAN İNFECTİOUS PANCREATİC NECROZİS (IPN) İHBARI MECBURİ HASTALIKLARDAN ÇIKARILMIŞTIR

TEBLİĞ
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

3285 SAYILI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ

MADDESİNE GÖRE TESPİT EDİLEN İHBARI MECBURİ

HASTALIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/32)

MADDE 1 - 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4 üncü maddesine göre tespit edilen ihbarı mecburi hastalıklar aşağıda gösterilmiştir.

1. Sığır vebası

2. Şap

3. Sığır tüberkülozu

4. Sığır brusellozu

5. Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE)

6. Anthrax (Şarbon)

7. Kuduz

8. Koyun-keçi çiçeği

9. Koyun ve keçi brucellozu

10. Koyun ve keçi vebası (PPR)

11. Mavidil

12. At vebası

13. Ruam (Mankafa)

14. Durin (At frengisi)

15. Atların enfeksiyöz anemisi

16. Veziküler stomatitis (Bulaşıcı stomatitis)

17. Equine encephalomyelitis

18. Tavuk vebası ( Avian influenza)

19. Newcastle (Yalancı tavuk vebası)

20. Pullorum

21. Kanatlı tifosu (Tavuk tifosu)

22. Arıların amerikan yavru çürüklüğü

23. Balıkların enfeksiyöz hematopoietik nekrozisi (IHN)

24. Scrapie

25. Kedilerin süngerimsi beyin hastalığı (FSE)

26. Bonamiosis

27. Marteiliosis

28. Spring Viraemia of Carp (SVC)

29. Viral Hemorajik Septisemi (VHS)

30. Bakterial Kidney Disease (BKD)

31. Crayfish Plague (Kerevit Vebası)

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 2 - 1/4/2004 tarihli ve 25420 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4 üncü Maddesine Göre Tespit Edilen İhbarı Mecburi Hastalıkları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/14)" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür

 
 

     
Web Tasarım - Venüs Ajans