Eposta
   
Şifre
 
Şifremi Unuttum ?

Etkinlik&Duyuru

ET SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ODAMIZ BŞK. A.MUHARREM UÇMAKLIOĞLU ALEYHİNDE AÇTIĞI DAVA SONUÇLANDI

Tarihi : 08.11.2017 18:05:22

 Davacı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü vekili tarafından , Davalı Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı A. Muharrem UÇMAKLIOĞLU aleyhine açılan davanın yapılan yargılanması sonucunda davanın reddine dair hükmüne karşı, süresi içinde davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş, Davalının veteriner hekim olup aynı zamanda Aydın Veteriner Hekim Odası Başkanı görevi yürütmekte olduğu, dava konusu ifadelerin dondurulmuş karkas etin ithalatının insan sağlığı üzerine oluşabilecek olumsuz etkileri konusunda kamuoyunu bilgilendirme amacıyla sarfedildiği, davalının toplumu bilgilendirme amacıyla konu ile ilgili çekincelerini dile getirdiği , dava konusu ifadelerin gazete yayınlandığı tarih itibariyle güncel nitelikte bir konuya ilişkin olduğu, davalı tarafından yapılan açıklamaların davacı kurumu hedef almadığı , Anayasada öngürülen ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırları içerisinde kaldığı, bu şartlar altında ifade özgürlüğüne sınırlama getirilmesini gerektirir demokratik bir toplum için gereklilik bulunmadığı , kamu yararına üstünlük tanınması gerektiği, bu nedenle manevi tazminat ödetilmesi koşulları oluşmadığı kanaatine varıldığından ilk derece mahkemesinin davanın reddine yönelik kararının usul ve yasaya uygun olması nedeniyle , davacı tarafın istinaf kanun yolu başvurusunu duruşma yapılmaksızın REDDİNE karar verilmiştir. 

ORİJİNAL KARAR METNİ:

 
 

     
Web Tasarım - Venüs Ajans